Перспектива пред земеделието и занаятите

FairDeal дава шанс на всеки земеделски и занаятчийски производител лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория.

Възможност за реклама и развитие

FairDeal ще помогне на малкия и средния бизнес да разшири контактите си, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си.

Безплатно ползване от бизнеса

FairDeal ще бъде безплатна за ползване от земеделските производители и занаятчиите за срока на проекта.

По-добра връзка между доставчик и клиент

FairDeal ще постави уникалните земеделски и занаятчийски продукти от двете страни на р. Дунав във фокуса на внимание на крайния потребител, ще бъде скъсена и връзката между доставчик и клиент.

За иновативната мрежа FairDeal:

Иновативната мрежа от виртуални магазини за земеделски и занаятчийски продукти

Иновативната платформа с виртуални магазини FairDeal дава отлична възможност за развитие на малкия и средния бизнес на територията на всяка една община в трансграничния регион България – Румъния.

Проектът ще доведе до насърчаване на заетостта, до разкриването на нови работни места – чрез разширяване на производителността на малкия и среден бизнес, а оттам – до намаляване на безработицата. FairDeal дава алтернатива и за хора, търсещи надомна или на непълно работно време работа, както на работещи, които искат да сменят сферата на дейност.

Повече за проекта

Подкрепа

Водеща организация Община Велико Търново и партньори – Асоциация „Диманш“(Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър “Марин Сореску” – Крайова (Румъния).

Финансиране

Чрез Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, по приоритетна ос 4 – „Квалифициращ и приобщаващ регион“.

Сътрудничество

Проектът обединява общностите от трансграничния регион чрез съвместна разработка и новаторско решение за  онлайн маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти.

Мисия

Стимулиране предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион, чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти и услуги.

Свържете се с нас за повече информация

Участници в иновативната мрежа

За община Велико Търново

Велико Търново

Динамичен и модерен европейски град

Култура и туризъм

Велико Търново – старата столица на България

Европейски проекти

Европейско развитие на Велико Търново.

е-Община

Всичко е по-лесно

Администрация

Научете повече

За Общината и Града

Велико Търново – древната столица на България, запазила през вековете неповторими паметници на българската култура

Община Велико Търново – притегателен център за туристи и инвеститори, превръщащ се в европейски град с богата история, но гледащ към иновативното бъдеще

Община Велико Търново – активен участник в проекти за съхранение и подобряване на градската и бизнес среда; развитие на модерна образователна инфраструктура и социална подрепа.

Бизнес климат на общината – развито селско стопанство, преобладаващи частна и коорпоративна собственост и бързо развиващ се туристически отрасъл благодарение.

Партньорски взаимоотношения на общината – установени партньорства с множество градове както на Балканите и в Европа, така и по света – Венецуела, Мароко, Йордания и други.

Новини и Събития

Занаятчийски базар в парк „Марно поле“ във Велико Търново.

На 06.07 – 07.07. 2019г. се проведе Занаятчийски базар в парк „Марно поле“ във Велико Търново. В 38 павилиона производители и творци от България и Румъния представят характерните за нашата държава и северната ни съседка традиции, обичаи, старинни техники и производства, култура и фолклор. Форумът е част от проекта “FairDeal“, имащ за цел създаването на…

Прочети още

Напредва създаването на FairDeal – мрежа за виртуална търговия със земеделска и занаятчийска продукция

Напредва създаването на FairDeal – мрежа за виртуална търговия със земеделска и занаятчийска продукция               Напредва създаването на FairDeal – иновативна мрежа за виртуална търговия и електронни магазини за земеделска и занаятчийска продукция. Проектът за интерактивната платформа бе обявен през септември миналата година, след като Община Велико Търново и партньори от Румъния спечелиха проект…

Прочети още

Виртуални магазини ще развиват земеделското и занаятчийско производство във Велико Търново и Крайова

Виртуални магазини ще развиват земеделското и занаятчийско производство във Велико Търново и Крайова     Платформа за електронна търговия с виртуални магазини ще развива земеделското и занаятчийското производство във Велико Търново (България) и Крайова (Румъния), както и в трансграничния регион от двете страни на р. Дунав. Иновативната маркетинг система ще бъде създадена по проекта „FairDeal…

Прочети още